نگهداری و استفاده صحیح از شمع

مهم‌ترین کاربرد شمع، روشنایی، گرمایشی (شمع‌های وارمر برای گرم نگهداشتن غذا و تبخیر اسانس) و تزئینی است.
در عین حال نگهداری و مراقبت از آن بسیار مهم است، نگهداری و استفاده نادرست نه تنها کاربرد شمع را مختل می‌کند بلکه می‌تواند باعث بروز حادثه شود.
در ادامه چند نکته مهم در این زمینه را می‌توانید ببینید:

– شمع‌ها و مخصوصا شمعهای تزئینی را در جای خنک و دور از نور مستقیم نگه داری کنید.

– آنها را در دسترس اطفال قرار ندهید.
– فتیله‌ی شمع را تا اندازه ۷-۶ میلی‌متر کوتاه کنید.
– کبریت یا فندک را روشن کنید و به آرامی شعله را به فتیله نزدیک نمایید تا شعله تقریباً فتیله را لمس کند و کمی مکث کنید تا شمع روشن شود.
– شمع روشن را روی سطح قابل اشتعال قرار ندهید.
– حداقل فاصله هر دو شمع روشن باید ۵ سانتی متر باشد.
– شمع روشن را در معرض جریان هوا (کنار پنجره باز، در مسیر باد کولر، نزدیک درب،‌ …) قرار ندهید.
– هرگز اطفال یا حیوانات را با شمع روشن تنها نگذارید.

شاد باشید.